အေၿခအေနမေပးလုိ႕အေနေဝးေနရေပမဲ႕ရင္မွာအၿမဲသတိရေနတယ္ဆုိတာယုံ...နားလည္မွဳနဲ႕ ယုံၾကည္မွဳ.အလုိက္သတိၿပဳသစၥာရွိပါ.ယုယပါ.ခ်စ္သူ႕ဝတ္ငါးၿဖာ.....

Monday, 28 May 2012

အနီးဆံုး၇င္ထဲ

ႏွလံုးသားရဲ႕  အနက္၇ိွင္းဆံုး
တစ္ေန၇ာမွာ  ခ်စ္သူ၇ိွ၇င္
ဘယ္ေလာက္ေဝးေဝး
အနီးဆံုး၇င္ထဲမွာ    ၇ိွေနမွာပါ
ခ်စ္တယ္ဆိုတာထက္
ပိုတဲ႕တမ္းတမူမ်ိဳးကို
အလြမ္းလို႕ေခါ၇င္
ကို  ..မင္းကို
အ၇မ္းလြမ္တယ္

No comments:

Post a Comment